ร่วมงานกับเรา

                                                                Position : Project Sales  2  position

                                                     

                                                      Responsibilities    

                                                                          1. รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมนำเสนอให้กับลูกค้า

                                                                2. ติดต่องานโครงการ งาน Project เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

                                                                3. ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลัง การขาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

                                                                4. เพิ่มยอดขายเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่

                                                             5. วางแผนและปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย

                         

                                                       Qualifications

                                                                -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 40 ปี

                                                                -มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

                                                                -หากสามารถใช้โปรแกรม Dialux และ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ   

                                                                -มีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ สามารถนํามาใช้เพื่อออกหาลูกค้าได้

                                                                -รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม, บุคลิกภาพดี และมีความคล่องตัวสูง   

                                                                -มีใจรักงานบริการ มีทักษะการประสานงาน และการเจรจาต่อรองเป็นเลิศ    

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลส่วนตัว
Visitors: 621,042